HABERİN DİĞER FOTOĞRAFLARI
Okul zili sadece çocuklar için çalmıyorAncak sadece kitap, kırtasiye gibi hazırlıklar yetmiyor. Duygusal ve psikolojik olarak da çocukların okula adapte olmalarını sağlamak gerekiyor. Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, ailelerin öncelikle yapması gereken şeyin çocuklarıyla iyi bir iletişim kurmak olduğunu söyleyerek birtakım önerilerde bulundu.

Olumsuz tecrübeler geleceği etkiliyor

Okulda olumlu tecrübeler yaşayan çocukların okula yeni şeyler öğrenmek ve kendi yeteneklerine uygun, olumlu tutumlar geliştirmek için severek gittiklerini anlatan Psikolog Fulda Koyun, ?Çocuğun erken yaşta olumsuz tecrübeler yaşaması ise onun bütün eğitim hayatını etkileyecek sorunlar yaşamasına bile sebep olabilmekte. Okul öncesi dönemde olumsuz deneyimler yaşamış çocuklarda çoğunlukla özgüveninin düşük olduğu, okulda ve okul sonrası yaşamda başarısız olabildiği ve fazlaca davranış sorunları yaşadığı bilinmekte. Okula uyum gösteren çocuklar ise yaşıtları ve öğretmenleri ile güvene dayalı, yakın ilişkiler kurabilmektedirler. Bu çocuklar daha sosyal ve aktif olmakla birlikte dikkatlidirler. Aynı zamanda bağımsız çalışabilirler ve okul başarıları da daha yüksektir? diyor.

Duygularını ifade etmesini sağlayın

Okuldan kaçınmanın temelinin korkunun yer aldığı bir süreci işaret ettiğini belirten Psikolog Koyun, ?Araştırmalar, çocuklarda görülen okuldan kaçınma davranışının daha çok okula gitme motivasyonunun düşük olmasından, evde çocuğa karşı aşırı ilgi olmasından ya da ilgisiz kalınmasından kaynaklandığını bize göstermektedir? diyerek bu nedenle aile ve öğretmen tarafından öncelikli olarak çocuğun her durum için duygularını mutlak ifade etmesinin sağlanması gerektiğini anlatıyor.

Kendini yönetebilmeli

Kendini tanımanın ve kendi kendini yönetebilmenin okul çağındaki çocuklar için en önemli yeterlilik kriterlerinden olduğunu ifade eden Psikolog Koyun, ?Kendi kendini yönetme becerisi, çocuğun kendisi ve yetenekleri ile ilgili olarak pozitif duygular geliştirmesini sağlar. Bunun yanı sıra yetersizlikleri ve başarısızlıkları olan çocukların da bu beceriyi kazanmalarının ardından meraklı, araştıran ve olumlu güdülenmiş bireyler oldukları gözlenmektedir? diyor.

Her çocuk farklıdır

Çocuğun ailesinden ilk defa bağımsız kaldığı ve ev dışına uzun soluklu ilk çıkışı sayılan okula başlama dönemi birçok değişkenle ilişkili olduğu gibi çocuğun karakteri açısından da önemli bir rol oynuyor. Psikolog Koyun, ?Her çocuğun ayrı bir olayları değerlendirme tarzı, bakış açısı, farklı motivasyonları, algılama öncelikleri ve davranış örüntüsü gibi özellikleri vardır? diyerek bu nedenle okula yeni başlayan ve uyum sürecinde olan her çocuğun okula hangi motivasyonla geldiğinin, okula ve öğretmenine bakış açısının ve okula başlamasını değerlendirmesinin farklı olacağını söylüyor.